Op 3 april is in Zeist het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur gepresenteerd. Burgemeesters, wethouders en raadsleden die te maken krijgen met vraagstukken rond de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen van dit team.

Hoe werkt het?

Het team bestaat uit vertrouwenspersonen van het NGB, de Wethoudersvereniging en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. U kunt vertrouwelijk contact opnemen met een van de contactpersonen van het Ondersteuningsteam.

De  contactpersoon denkt met u mee, adviseert en schakelt waar nodig netwerkpartners in. Dit netwerk van vak-/ambtsgenoten en ervaringsdeskundigen in de regio is beschikbaar voor snelle, praktische adviezen. Ook kunnen experts op het gebied van bijvoorbeeld beveiliging, rechtshulp en nazorg worden ingeschakeld.

Meer informatie