Maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol op Sint Maarten, maar velen zijn nog herstellende van de gevolgen van orkaan Irma. Resources for Community Resilience (R4CR) van VNG International helpt hen bij hun herstel en bij het versterken van de veerkracht van het eiland. 

12  lokale projecten zijn inmiddels in volle gang. Half maart heeft VNG International 2 lokale projecten bezocht. Het eerste project is de Stichting Seniorenrecreatie Sint Maarten. Zij biedt 84 senioren dagrecreatie en mogelijkheden voor sociaal contact. Met een R4CR-subsidie worden ramen en luiken vervangen om het gebouw orkaan- en inbraakbestendig te maken. De eerste nieuwe ramen zijn net geplaatst, en daarna komen de luiken. 

Plek om op adem te komen

Een tweede bezoek was aan de God Bless Nanny Monique Nurssy Foundation. Al tientallen jaren runt Nurse Monique een open huis voor iedereen die behoeftig is, dakloos, ziek, minder bedeeld, bejaard, zonder sociaal vangnet, en een plek nodig heeft om op adem te komen. Haar gebouw werd zwaar beschadigd door de orkaan, maar nu is de wederopbouw in volle gang. Monique: ‘Dit project is een zegen voor mij. Ik doe dit al 30 jaar in mijn eentje. Eindelijk helpt dit project.’

Het R4CR-programma stelt de fondsen van het Sint Maarten Trust Fund, dat door de Wereldbank wordt beheerd, ter beschikking aan kleine maatschappelijke organisaties. Het ondersteunt lokale initiatieven niet alleen met fondsen, maar ook met trainingen en capaciteitsopbouw over hoe projecten effectief kunnen worden uitgevoerd, en creëert een platform voor uitwisseling en samenwerking met andere organisaties. Het programma heeft de ambitie om uiteindelijk een grotere sociaaleconomische impact te hebben door het maatschappelijk middenveld in Sint Maarten te versterken en zo bij te dragen aan de algemene veerkracht van het eiland. 

Beschadigingen aan het gebouw van God Bless Nanny Monique Nurssy Foundation

God Bless Nanny Monique Nurssy Foundation

Recreatiezaal van Stichting Seniorenrecreatie Sint Maarten

Stichting Seniorenrecreatie Sint Maarten