Op 23 oktober publiceerde de Europese Commissie een mededeling over versterking van de principes van proportionaliteit en subsidiariteit. Deze medeling is een reactie op het rapport van de subsidiariteitstaskforce. 

In het rapport van de subsidiariteitstaksforce aanbevelingen staan over betere EU-regelgeving en de betrokkenheid van decentrale overheden. De subsidiariteitstaskforce bestond uit vertegenwoordigers van het Comité van de Regio’s (CvdR) en nationale parlementen. VNG en IPO hebben ook een bijdrage geleverd aan het werk van de taskforce.

Mededeling Commissie

De Commissie onderschrijft in haar mededeling de meeste aanbevelingen van de taskforce. In het lopende programma van de Commissie (Better Regulation) wordt ingezet op betere consultatie, evaluatie van bestaand beleid en onderzoek naar de gevolgen van nieuw beleid. Uit de mededeling blijkt dat de principes van subsidiariteit en proportionaliteit in de toekomst meer aandacht krijgen in die processen.

Daarnaast heeft de Commissie een nieuw afwegingskader voor subsidiariteit en proportionaliteit gepubliceerd, dat ook door de Raad en het Europees Parlement kan worden gebruikt. De Commissie kijkt naar mogelijkheden om de inbreng van decentrale overheden te vergroten en beter te gebruiken.

REFIT-platform

Volgens de mededeling moet het huidige REFIT-platform, waarin lidstaten en stakeholders adviezen maken om EU-regeldruk te verminderen, ook meer rekening gaan houden met subsidiariteit en proportionaliteit. Decentrale overheden en het CvdR moeten daarom een betere positie krijgen binnen het platform.

Belang voor Nederlandse gemeenten

Met de mededeling erkent de Commissie het belang van decentrale overheden in het EU-beleidsproces. Meer betrokkenheid van decentrale overheden resulteert in betere toepassing en draagvlak van EU-beleid.

Subsidiariteit en proportionaliteit

De principes van subsidiariteit en proportionaliteit zijn opgenomen in het EU Verdrag. Het betekent dat de EU enkel besluiten neemt als dat niet goed op nationaal, regionaal of lokaal niveau kan gebeuren, en dat maatregelen noodzakelijk en evenredig zijn.

Meer informatie: