Meld u nu aan bij het ministerie van VWS om aan de slag te gaan met het versterken van het aanbod van zinvolle activiteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Uw gemeente komt mogelijk in aanmerking voor extra (eenmalig) budget.

In november 2020 is de nationale dementiestrategie naar de Tweede Kamer gestuurd. Een van de belangrijke pijlers: mensen met dementie tellen mee.

Aanbod van zinvolle activiteiten

Het is belangrijk dat ook mensen met dementie mee kunnen blijven doen in de samenleving. Het aanbod van zinvolle activiteiten aan thuiswonende mensen met dementie is daarbij essentieel. Om deze reden wil het ministerie van VWS gemeenten faciliteren om hier mee aan de slag te gaan.

VWS gaat dit ondersteunen door:

  1. Een inspiratiewijzer te ontwikkelen met inzichten en goede voorbeelden van zinvolle activiteiten.
  2. Een adviseur beschikbaar te stellen die, indien gewenst, ondersteunt bij het opstellen van bijvoorbeeld een plan van aanpak of project/-beleidsplan, al dan niet samen met lokale partners.
  3. Onderlinge kennisuitwisseling tussen gemeenten te faciliteren.
  4. Aan een aantal gemeenten incidentele middelen beschikbaar te stellen die kunnen worden ingezet om te komen tot versterking van het lokale aanbod voor thuiswonende mensen met dementie.

Procedure

Er kan per gemeente een bedrag van € 50.000 ter beschikking gesteld worden. Tussen de 20 en 25 gemeenten kunnen meedoen. Het exacte bedrag wordt nog bepaald op basis van het aantal aanmeldingen. De selectie vindt plaats op basis van objectieve criteria (spreiding door het land, gemeentegrootte). De middelen komen beschikbaar in de decembercirculaire.

Aanmelden

Wilt u uw gemeente aanmelden om aan de slag te gaan met de versterking van het aanbod voor thuiswonende mensen met dementie, dan ontvangt VWS graag voor 10 september een mail met hierin de bevestiging dat u uw gemeente aanmeldt om hier lokaal mee aan de slag te aan. Stuur uw mail naar Suzanne Verbree: ks.verbree@minvws.nl of Joline van de Rijt: jj.vd.rijt@minvws.nl. Heeft u nog vragen over deze oproep dan kunt u ook bij hen terecht.