VNG biedt een zogenaamde 'versneller' aan voor het opstellen van een standaard document om Omgevingswetsoftware te verwerven. Dit verwervingsdocument kan gebruikt worden bij contractaanpassingen, enkelvoudig of meervoudig onderhandse offerteaanvragen of Europese aanbestedingen.

Ruim 35 deelnemers van 9 gemeenten uit 7 regio´s hebben tijdens een workshop ‘Versneller standaard verwerving Omgevingswetsoftware’ aan zo'n verwervingsdocument gewerkt.

Overeenkomende verwervingsdocumenten

Door de verplichtingen uit de Omgevingswet krijgt iedere gemeente te maken met het inkopen van Omgevingswetsoftware. Door samen te werken, informatie te delen en zo veel mogelijk op elkaar lijkende verwervingsdocumenten op te stellen kunnen gemeenten gemakkelijker komen tot een reële en complete uitvraag. Bijkomend voordeel van samenwerking tussen gemeenten op dit gebied is dat leveranciers herkenbare uitvragen vanuit verschillende gemeenten ontvangen en er daardoor sneller en beter op kunnen reageren. Dit is handig, maar ook noodzakelijk gezien het verwachte volume aan uitvragen op het gebied van Omgevingswetsoftware.

Gemene delers

Hoewel elke gemeente eigen ambities en vraagstukken heeft met betrekking tot Omgevingswetsoftware, bleek tijdens de workshop dat er ook veel gemene delers zijn. In multidisciplinaire groepen met o.a. inkoopjuristen, DSO projectleiders, informatieadviseurs en eindgebruikers van de software, werden deze gemeenschappelijke punten verder uitgewerkt. Aan de hand van een casco verwervingsdocument werden zaken besproken als: ´Welke korte en lange termijn ambities zijn er als het gaat om Omgevingswetsoftware?´ ´Welke eisen en wensen stellen we, en kunnen we hierbij gebruik maken van standaarden?´ Ook kwamen de inkoop- en aanbestedingsprocedures uitgebreid aan bod. Door één groep is zelfs een start gemaakt met een usercase die in een uitvraag gebruikt kan worden.

´Het was een leerzame dag, en morgen kunnen we hier gelijk mee aan de slag´ stelde één van de deelnemers tijdens de evaluatie.

Meer informatie

VNG biedt de Versneller ook aan andere gemeenten aan, zodat gemeenten sneller een standaard verwervingsdocument kunnen opstellen. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar omgevingswet@vng.nl.