In een 24-uurssessie nam de VNG-commissie OCS de tijd om enkele actuele onderwerpen uit te diepen. Op 7 september bediscussieerden de commissieleden de positie van het onderwijs in het lokale sociaal domein én de ontwikkelingen van lokale publieke media.

Onderwijs, sociaal domein en gemeenten

Met hun concept-rapport ‘Gemeenten en onderwijs: een nieuwe positie in het sociaal domein’, gaven adviseurs Rein en Maaike Zunderdorp een historische analyse van onderwijs- en gemeenteveld, afgezet tegen recente ontwikkelingen in het sociaal domein en de gevolgen voor de rol van gemeenten. De commissie deelt op hoofdlijnen de analyse en oplossingsrichting:

  • Onderwijs is een onmisbaar deel van het lokale sociaal domein. Om de integrale aanpak, het maatwerk en de nabijheid van voorzieningen en beleid optimaal te benutten is een sterkere integratie van het onderwijs in dit domein zeer gewenst.
  • Gemeenten nemen initiatieven om deze integratie te bevorderen.
  • Gemeenten formuleren een visie op integratie van onderwijs in sociaal domein en nemen initiatieven op verschillende schalen: lokaal, regionaal, landelijk.
  • Gemeenten beraden zich op de benodigde bestuurlijke en ambtelijke capaciteit, zowel lokaal, regionaal als landelijk (VNG).

Besloten wordt dat de VNG de notitie omzet in een kort position paper, die als basis dient om deze lijn gezamenlijk verder uit te werken. Een eerste bestuurlijke bijeenkomst wordt op 3 oktober georganiseerd door VNG, PO-raad en VO-raad.

Lokale publieke media

Na een gevarieerd programma over lokale media, waaronder een praktijkoefening ‘Maak zelf nieuws met je telefoon’ trekt de commissie de volgende conclusies:

  • Media zoals lokale publieke omroepen worden bekostigd door de gemeenten, maar zijn eigendom van de samenleving: onafhankelijkheid is relevant.
  • Er zijn steeds meer vormen van nieuwsvoorziening : traditioneel (papier, radio, tv); online (site, sociale media e.d.) en burgerjournalistiek: speel daarop in!.
  • Nieuwsvoorziening staat náást communicatie/voorlichting vanuit de gemeenten, is dus niet hetzelfde.
  • De basis voor de professionele/professioneel gedreven journalistiek binnen de lokale media is: onafhankelijk, waarheidsgetrouw, fair, open vizier.
  • In het kader van de vernieuwing bij de lokale publieke omroepen is de 'natuurlijke habitat' van de burgers essentieel, veelal is dat een regio.

                      

Meer informatie

De volgende vergadering is donderdag 9 november. Bent u geïnteresseerd in een bepaald onderwerp? Neem dan contact op met commissiesecretaris Frans Rutjes of bel het VNG Informatiecentrum.