Gemeenten kijken uit naar het nieuwe inburgeringssysteem dat in 2020 wordt ingevoerd. Al is nog niet alles duidelijk over de nieuwe wet, veel gemeenten nemen nu al de regie op inburgering. Dat bleek bij drie goed bezochte kennisateliers. Het verslag is nu beschikbaar.

Participatie en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nieuwkomers in Nederland blijven te lang in de bijstand en beheersen de Nederlandse taal onvoldoende. Dat zijn belangrijke obstakels voor participatie en gezondheid, stelt Suzanne Jansen, programmamanager van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders en voorzitter van de drie kennisateliers Nieuwkomers, integrale aanpak en regie.

Integrale aanpak

Het Ondersteuningsprogramma was in de eerste anderhalf jaar vooral gericht op gezondheid, sinds dit voorjaar staat het vormgeven van de integrale aanpak centraal. Wat is het? Hoe past de verandering van de inburgering daarin? Deze vragen kwamen volop aan de orde bij de kennisateliers in Den Bosch, Zwolle en Den Haag. In het verslag staan samenvattingen van de bijdragen van de verschillende sprekers, reacties van deelnemers en verslagen van de deelsessies. 

Meer informatie