Regionale, lokale en nationale beleidsambtenaren die (gaan) werken aan een integrale, duurzame mobiliteitsaanpak trapten samen het nieuwe jaar af tijdens de Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma. Lees het verslag en de presentaties en doe goede ideeën op uit de Inspiratiegids duurzame mobiliteit.

Kick-off

Centraal tijdens de Kick-off stonden de Regionale mobiliteitsprogramma’s. Doel daarvan is om regionale doelstellingen op het gebied van energie en klimaat, bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid te realiseren. Tijdens de Kick-off werden onder meer de volgende belangrijke punten genoemd:

  • Betrek op tijd de verschillende stakeholders in de regio, van overheden tot maatschappelijke partijen en burgers
  • Zie de RMP’s niet als verplicht nummer, maar als kans om met verschillende partijen aan een complex maatschappelijk vraagstuk te werken (transitiearena)
  • Vertel een verhaal en maak daarin duidelijk waar u naartoe wilt in de regio 
  • Werk in de regio gezamenlijk aan dit streefbeeld
  • Neem maatregelen door vanuit dit toekomstbeeld terug te rekenen 
  • Maak van de duurzame en gezonde optie de standaardoptie, zodat mensen makkelijker hiervoor kunnen kiezen
  • Gebruik monitoring niet om cijfers te produceren, maar om informatie te verzamelen over wat wel en niet goed gaat en daarmee bij te sturen (reflexieve monitoring)

Inspiratiegids

De Inspiratiegids werd gepresenteerd tijdens de Kick-off. De gids bevat praktijkvoorbeelden van gemeenten en provincies die gezamenlijk werken aan verduurzaming van mobiliteit. In dit interactieve document kunt u ook doorklikken naar een video of website voor meer informatie. 

Doe mee met de leerkring ‘duurzaam regionaal mobiliteitsbeleid’

Naar aanleiding van de Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma verkennen VNG, CROW, IPO en DRIFT een leerkring rond het klimaatakkoord, de regionale mobiliteitsplannen en duurzame mobiliteit. Deze leerkring is bedoeld voor beleidsmedewerkers. Heeft u interesse in zo’n leerkring? Laat dat dan weten in een mail aan jurgen.dehaan@crow.nl en geef aan wat u ervan verwacht.

Meer informatie