De verplichting voor gemeenten om digitaal te procederen, is naar verwachting implementeerbaar en uitvoerbaar, mits de Rechtspraak de aanbevelingen van VNG Realisatie (v/h KING) ter harte neemt. VNG Realisatie voert een impactanalyse uit. Daarvan is de eerste fase opgeleverd: de impactindicatie.

In het burgerlijk en bestuursprocesrecht worden professionele partijen, dus ook gemeenten, verplicht een procedure langs elektronische weg te voeren. Dit betekent dat men processtukken digitaal moet indienen. Het ministerie van JenV/de Rechtspraak gaf de VNG opdracht om een impactanalyse uit te voeren.

Eerste fase: de impactindicatie

De impactanalyse biedt inzicht in de gevolgen van de verplichting om digitaal te procederen voor de bedrijfsvoering van gemeenten. KING voert deze impactanalyse uit en heeft onlangs de eerste verkennende fase opgeleverd: de impactindicatie. Uit de impactindicatie (zie onderaan dit bericht) volgt dat gemeenten hun bedrijfsvoering op diverse punten moeten aanpassen.

De impactindicatie bevat diverse aanbevelingen voor het ministerie van JenV en de Rechtspraak, waaronder:

 • Maak gebruik van een overgangstermijn waarin alle gemeenten digitaal kunnen procederen, maar ook nog op het papieren proces kunnen terugvallen.
 • Bied gemeenten meer inzicht in de planning van de invoering van de wetgeving.
 • Bied gemeenten een representatieve test- en opleidingsomgeving van het Webportaal.
 • Als vastgehouden wordt aan een uploadlimiet van 25 MB, zoek dan voor gemeenten acceptabele en werkbare alternatieven voor bestanden die je niet (eenvoudig) kunt verkleinen.
 • Zorg ervoor dat de instrumenten ‘eHerkenning’ en ‘machtigingsbeheer’ aansluiten op de gemeentelijke bedrijfsvoering.
 • Regel het gebruik van het Webportaal niet op voorhand dicht.
 • Onderzoek of de wensen en suggesties van gemeenten voor de functionaliteit van het Webportaal kunnen worden gerealiseerd.
 • Onderzoek of integratie van de Webportalen van De Rechtspraak en de Raad van State mogelijk is.
 • Creëer en beheer in samenspraak met stakeholders, zoals VNG Realisatie, een mapping tussen de informatiestandaard van De Rechtspraak en de StUF-standaard. Stel deze mapping beschikbaar voor gemeenten (leveranciers) en andere stakeholders.
 • Onderzoek in samenspraak met stakeholders, zoals VNG Realisatie, de (on)mogelijkheden voor het faciliteren van een eenzijdig knooppunt.

Vervolg

VNG/VNG Realisatie neemt de uitkomsten van de impactindicatie mee in de besluitvorming over een vervolgtraject. Hierbij gaat het om het uitvoeren van een verdiepende fase van de impactanalyse en onze ondersteuning aan gemeenten bij de implementatie van het digitaal procederen.

Daarnaast blijven we in gesprek met de Rechtspraak om gezamenlijk te kijken hoe zij de implementatie van de verplichting om digitaal te gaan procederen, zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen. Via de websites van de VNG en VNG Realisatie houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer informatie

Vragen?

 • Heeft u algemene vragen over het digitaal procederen? Neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum, tel. 088 - 361 61 61.
 • Heeft u specifieke vragen over de bedrijfsvoering van gemeenten in relatie tot het verplicht digitaal procederen? Neem dan contact met ons op via dit vragenformulier of stuur een mail naar info@KINGgemeenten.nl.