Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Tozo 3 is de Toolkit Tozo vernieuwd. Tozo 3 loopt tot 1 juli 2021. Deze Tozo 3 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen, maar bevat een toets op beschikbare geldmiddelen.

De Toolkit bestaat uit:

 • handreiking voor de uitvoering (versie 9)
 • modelaanvraagformulier 
 • model verkort aanvraagformulier (mutatieformulier)
 • begeleidende brief en websitetekst bij verkorte aanvraag verlenging Tozo
 • model wijzigingsformulier 
 • modelbrieven en -beschikkingen (komen zeer binnenkort beschikbaar)

In het modelaanvraagformulier en de handreiking Tozo 3 wordt toegelicht wat wordt verstaan onder beschikbare geldmiddelen, van welke personen de beschikbare geldmiddelen worden meegenomen en welk peilmoment wordt gehanteerd. 

Processen aanpassen

Het streven is dat de aanvullende uitkering voor levensonderhoud voor zelfstandigen die recht hebben op Tozo 2 en Tozo 3 ononderbroken doorloopt. In paragraaf 9.3 van de handreiking is een overzicht van de processtappen te vinden dat gemeenten kan helpen om Tozo 3 tijdig geïmplementeerd te krijgen.

Gemeenten kunnen het modelmutatieformulier toesturen naar Tozo 2 uitkeringsgerechtigden of op de website van de gemeente plaatsen. Het is aan te raden om zo snel mogelijk op gemeentelijke websites op te nemen wanneer ondernemers informatie mogen verwachten over de uitvoering van de Tozo 3 in hun gemeente. Hiervoor kan de modeltekst gebruikt worden. Daarnaast is het belangrijk dat gemeenten op 1 oktober het aanvraagformulier Tozo 2 vervangen door het aanvraagformulier Tozo 3 en niet eerder. Zo kan worden voorkomen dat ondernemers per ongeluk het verkeerde aanvraagformulier invullen.

De verlenging van de Tozo is formeel van kracht als de AMvB is gepubliceerd. Streven is om de AMvB Tozo voor 1 oktober te publiceren. De Toolkit is in lijn met de AMvB. Gemeenten kunnen dus al starten met de aanpassing van ICT en uitvoeringsprocessen. 

Gemeenten mogen aanvragen al voor publicatie van de AMvB innemen (in de situatie dat deze op 1 oktober nog niet gepubliceerd is). Pas ná de publicatie van de AMvB kan ook worden beschikt. Het advies aan gemeenten is om niet te werken met voorschotten, maar te wachten tot de publicatie van de AMvB en daarna pas de beschikkingen op de aanvragen te versturen. 

Mogelijk leidt de politiek-bestuurlijke besluitvorming nog tot wijzigingen in de Tozo 3. De VNG, Divosa en SZW zullen in dat geval de Toolkit zo spoedig mogelijk aanpassen en gemeenten informeren. 

Belangrijkste aanpassingen 

 • Toets op beschikbare geldmiddelen
  De Tozo wordt verlengd tot 1 juli 2021. Per 1 oktober 2020 wordt in de Tozo 3 een beperkte vermogenstoets in de vorm van een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. Toelichting hierop wordt gegeven in de modelaanvraagformulieren en de handreiking Tozo 3.
   
 • Terugwerkende kracht
  De Tozo 3-uitkering kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende kracht tot 1 oktober aangevraagd worden. Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag gedaan wordt. 
   
 • Lening bedrijfskapitaal
  Voor de lening voor bedrijfskapitaal op grond van Tozo 3 geldt dat de aflossingsverplichting start op 1 januari 2021 als de zelfstandige vóór 1 januari 2021 een lening bedrijfskapitaal toegekend krijgt. Krijgt de zelfstandige een lening voor bedrijfskapitaal op grond van Tozo 3 toegekend ná 1 januari 2021 dan start de aflossingsverplichting op de datum van verstrekking van de lening. 
  Uitstel van de aflossingsverplichting is mogelijk op basis van individuele omstandigheden.

Meer informatie