De commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) publiceerde gisteren de notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarstukken'. De notitie bevat ook hoofdstukken over het belang van grondbeleid voor raadsleden.

De notitie is een samenvoeging en actualisering van de vier eerdere notities over grondexploitatie, faciliterend grondbeleid, nadere uitleg tussentijds winst nemen, en verwerken onderhandenwerk grondexploitatie. De notitie is met ingang van 2019 van toepassing.

Meer informatie

Zie ook