De VNG heeft de collectieve zorgverzekering voor gemeenteambtenaren verlengd tot 1 januari 2021. De VNG maakt gebruik van de optie om het contract met een jaar te verlengen.

Het collectieve zorgcontract heeft een looptijd van 1 januari 2017 en loopt tot 1 januari 2020 met een optie om na afloop van deze looptijd met één jaar te verlengen. Uiterlijk op 1 juli 2019 moest de VNG aan de collectieve zorgverzekeraars doorgeven of van de verlengingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Door gebruik te maken van de verlengingsoptie is het mogelijk om gezamenlijk met IPO en Unie van Waterschappen nieuwe aanbesteding te doen ingaand per 1 januari 2021.

Meer informatie

U vindt de informatie en gegevens van polissen en premies voor de VNG-collectiviteit op Collectiefzorgaanbod.nl.