Nieuwe politieke partijen moeten per kieskring 30 ondersteuningsverklaringen inleveren om mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezing. Kiesgerechtigden leggen deze verklaring af op het gemeentehuis in hun woonplaats.

De termijn hiervoor bedraagt normaal 2 weken, maar is in de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 verlengd naar 4 weken. De termijn loopt van 4 januari tot en met 1 februari 2021.

Oproep minister

Veel gemeenten werken met het oog op de coronamaatregelen en de harde lockdown begrijpelijkerwijs enkel op afspraak. Omdat het van belang is dat kiezers voldoende mogelijkheden hebben om een ondersteuningsverklaring af te leggen, heeft minister Ollongren (BZK) gemeenten opgeroepen om ook de mogelijkheid te bieden zonder afspraak de ondersteuningsverklaring af te leggen. We verzoeken gemeenten hier alert op te zijn en naar oplossingen en maatwerk te zoeken.

Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:

  1. Gemeenten kunnen via hun communicatiekanalen de kiesgerechtigden erop attenderen dat het maken van een afspraak de regel is en het dringende verzoek is om hier tijdig een afspraak voor te maken. Lukt dit niet, dan kunnen de politieke partijen contact met de gemeenten opnemen.
  2. De informatie over het afleggen van ondersteuningsverklaringen op een goed vindbare plaats op de website plaatsen, met daarbij de contactgegevens van de functionaris bij wie de politieke partijen of kiezers terecht kunnen voor vragen of voor het zoeken naar oplossingen.
  3. Het inrichten van een speciaal loket voor het op inloop afleggen van ondersteuningsverklaringen, met ruime openingstijden.
  4. Het met voorrang inplannen van kiezers die zonder afspraak komen (met beperkte wachttijd).

Overigens zijn voor het afleggen van de ondersteuningsverklaring geen leges verschuldigd.

Meer informatie