Hoe is het gesteld met de gezondheid en het welzijn van gezinsherenigers? Pharos heeft een verkennend onderzoek gedaan naar ervaringen van gezinsleden. In de verkenning staat wat succesfactoren en knelpunten zijn bij de begeleiding van nareizigers.

De onderzoekers spraken met in totaal vijftien gezinnen uit Den Haag, Nijmegen en Almelo. Ook interviewden ze zorg- en dienstverleners en medewerkers van het aanmeldcentrum voor gezinshereniging. 

De aanleiding voor het onderzoek is dat Pharos veel signalen en vragen kreeg over het welzijn en de gezondheid van gezinsherenigers. Het rapport biedt inzichten en aanbevelingen die kunnen bijdragen aan het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van problemen in de gezinnen.

Meer informatie