Mede namens het ministerie van VWS en de werkgevers in de zorg riep de VNG onlangs op om de looncomponent in de tarieven voor Wmo-ondersteuning en jeugdhulp per 1 januari 2022 te verhogen met 1,13 %. Er is nu een handreiking voor het geval u te maken heeft met een lopend contract.

De handreiking is in opdracht van de VNG gemaakt door Victor Advocaten.

Doel: verbeteren salarissen in zorg en welzijn

Onze oproep om de loongebonden component van alle tarieven in de Jeugdwet en de Wmo per 1 januari 2022 met 1,13% te verhogen en de middelen daartoe alvast te bestemmen in de begroting werd gedaan mede namens VWS, ActiZ, Zorgthuisnl, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Sociaal Werk Nederland, Valente en VGN. Het doel is de de salarissen in de zorg en welzijn te verbeteren. In het bericht (van 9 november, zie hieronder) kondigden we al aan dat er op korte termijn een handreiking zou worden gemaakt voor de situatie dat er sprake is van een lopend contract.

Meer informatie