Met het verhogen van de PFAS-normen van 0,1 naar 0,8 microgram per kilo grond heeft de minister een noodzakelijke stap gezet om de impasse in het grondverzet te doorbreken. Het is ook voor gemeenten van groot belang dat projecten in woningbouw en de infrastructuur doorgang kunnen vinden.

Uiteraard moet dat wel met oog voor risico’s voor mens en milieu

Hoeveel projecten nu doorgang kunnen vinden, is nog niet te zeggen. Gemeenten zijn al aan de slag om inzichtelijk te maken hoeveel PFAS zich nu in de grond bevindt.  Uit de recent gehouden VNG-enquête kwam naar voren dat ruim 80% van de gemeenten momenteel de bodemkwaliteitskaarten heeft geactualiseerd of daarmee bezig is.

Knelpunten in kaart

De VNG wil nu de knelpunten in kaart gaan brengen en samen met het Rijk op zoek gaan naar oplossingen. Wat betreft de VNG ligt de prioriteit dan bij het opsporen van locaties met te hoge gehaltes PFAS.

Gemeenten moeten deze samen met het Rijk aan kunnen pakken, zodat mensen op de langere termijn geen gezondheidsrisico's lopen.

Meer informatie