Behandeldiensten (bijvoorbeeld omgevingsdiensten) behandelen namens overheden ingediende vergunningaanvragen voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld een kapvergunning). Door een behandeldienst aan een activiteit te koppelen, kunnen overheden hun vergunningaanvragen routeren. 

De routering van vergunningaanvragen moeten overheden kunnen instellen en beheren via een beheerscherm. Door middel van een hackathon wordt ontwikkelaars gevraagd om dit beheerscherm te ontwikkelen.

Het doorsturen van meldingen 

Een initiatiefnemer kan via het DSO loket een aanvraag of melding doen, of voldoen aan een informatieplicht voor één of meerdere activiteiten. Op basis van deze activiteiten bepaalt het DSO loket naar welk bevoegd gezag de melding wordt doorgestuurd. Dit is vaak de gemeente en soms de provincie of een minister. Op basis van de huidige gegevens is bekend dat ongeveer 40 procent van de aanvragen, meldingen en informatieplichten wordt afgehandeld door omgevingsdiensten.  

Om ervoor te zorgen dat het DSO deze aanvragen direct bij een behandeldienst aflevert, is een service in de landelijke voorziening van het digitaal stelsel ontwikkeld. De software om deze service te gebruiken en de instelling van de behandeldienst door te voeren biedt DSO-LV (nog) niet aan. Door middel van een hackathon worden deelnemende leveranciers, met een mooie geldprijs in het verschiet, aangemoedigd om, code voor deze software te ontwikkelen. Deze code kan vervolgens door andere leveranciers of in DSO-LV als beheerscherm worden geïmplementeerd.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteunt als volgt met het vullen en verbinden van de activiteiten: 

Basistaken

De VNG werkt aan een overzicht met gemeentelijke activiteiten die door omgevingsdiensten moeten worden behandeld op basis van de in het Omgevingsbesluit vastgestelde basistaken. Op basis van dit overzicht wordt voor alle gemeenten in het DSO-LV ingesteld dat activiteiten, uit het basis taken pakket, waarvoor een verzoek wordt ingediend bij de juiste behandeldienst terecht komen. Het is de bedoeling dat deze basistaken in principe voor gemeenten en provincies landelijk worden ingeregeld. Zo voorkomen we dat alle gemeenten en provincies het wiel opnieuw moet uitvinden.   

Plus-taken 

Veel gemeenten hebben naast de door het rijk opgelegde basistaken ook andere taken in het kader van de Omgevingswet belegd bij de omgevingsdienst, of willen dat gaan doen. We noemen dit de zogenaamde plus-taken. Gemeenten en omgevingsdiensten moeten het doorsturen van verzoeken voor deze plus-taken zelf inregelen via de software. 

Via een zogenaamde hackathon stimuleert het programma Aan de Slag met de Omgevingswet de softwareontwikkeling hiervoor, zodat gemeenten voor de uitbesteedde plus-taken de behandeldienst kunnen instellen.

Meer informatie

Meer informatie over de hackathon beheerschermen instellen behandeldienst en over het instellen van behandeldiensten is beschikbaar op de website van Aan de slag met de Omgevingswet.