Nu het Rijk steeds meer taken uitbesteedt aan gemeenten, pakken ook de gemeentejuristen meer taken op. Om deze taken goed uit te kunnen voeren dienen gemeentejuristen te beschikken over optimale kennis, inzicht en vaardigheden. Hoe komt u daaraan? Via de beroepsopleiding gemeentejuristen (BGJ).

De beroepsopleiding Gemeentejuristen (BGJ) start in september 2018. De BGJ biedt deelnemers verdieping en verbreding van kennis, strategisch inzicht in de juridische mogelijkheden en oefent ze gedegen in de benodigde vaardigheden. Juristen die slechts één of twee modules van de beroepsopleiding willen volgen kunnen zich aanmelden voor een BGJ-cluster. Met de BGJ-opleiding vergroot u de juridische kracht van uw gemeente.

Meer informatie

De BGJ wordt ondersteund door de VNG, de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS), de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal bestuur (VJK) en de Stichting Fonds Hartman.