herhaald bericht - Waar lopen gemeenten tegenaan bij de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed? De VNG en adviesbureau Brink brengen dit de komende maanden in kaart. Onderdeel van het onderzoek is een online enquête. Uw input is zeer waardevol en zien wij graag tegemoet.

U kunt de online enquête invullen tot en met 30 oktober. Deelnemers aan het onderzoek worden actief benaderd met de resultaten. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Sectorale Routekaart is startpunt voor aanpak gemeenten

De Sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed voor gemeenten (publicatie mei 2020) is een startpunt, met daarin op hoofdlijnen de aanpak hoe gemeenten in een periode van 30 jaar de ambitie van CO2-arm vastgoed uit het Klimaatakkoord kunnen realiseren. Een belangrijke functie van de sectorale routekaart is het monitoren van de voortgang in de verduurzaming van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.

Onderzoek helpt VNG om gemeenten te faciliteren

Het onderzoek fungeert als nulmeting. Daarmee weten wij waar gemeenten momenteel staan met hun verduurzamingsopgave, waar u tegenaan loopt en of het lukt om een lokale routekaart voor de verduurzaming van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed op te stellen. Als dit scherper in beeld komt, kunnen we gemeenten op een gedegen manier faciliteren.

Over de online enquête

Als onderdeel van de nulmeting bevragen we zoveel mogelijk gemeenten met een online enquête. Daarin komen vragen aan bod over het inzicht in het vastgoed en de duurzaamheid ervan, de status van de routekaart, de knelpunten die u ervaart op organisatorisch, financieel en technisch vlak en wat u nodig heeft aan kennis en instrumenten.

Meer informatie