Het ministerie van BZK stelt in 2023 € 185 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten voor maatregelen tegen energiearmoede. Onder voorbehoud van akkoord van de Tweede Kamer is nu de verdeling onder gemeenten bekend. Na instemming van de Kamer ontvangen gemeenten deze middelen in juli.

Bekijk de verdeling van de energiearmoedemiddelen per gemeente 

Lagere energierekening

Met deze middelen kunnen gemeenten kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen extra ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Die kunnen variëren van kleine maatregelen, zoals energiedisplays en radiatorfolie, tot aan een bijdrage aan grotere isolatiemaatregelen, zoals vloer- en dakisolatie. Het doel is verlaging van het energiegebruik of de energierekening.

Extra middelen en langere looptijd

Van de € 185 miljoen wordt € 150 miljoen verdeeld op basis van het aantal huishoudens die te maken hebben met energiearmoede. € 35 miljoen gaat specifiek naar de 19 gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. 

Deze bedragen komen bovenop de € 368 miljoen die in 2021 en 2022 al beschikbaar zijn gesteld. De voorwaarden blijven hetzelfde en de looptijd van het totaal aan middelen wordt verlengd naar 2025.

Meer informatie

Dossierpagina Aanpak Energiearmoede (BZK)