Een eventueel verbod op het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen is alleen effectief op landelijk niveau. Gemeenten zijn het dan ook niet eens met het kabinetsplan om een dergelijk verbod over te laten aan elke gemeente afzonderlijk.

De minister voelt nog niets voor een landelijk verbod zie hij gisteren tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. 'Dit vereist lokaal maatwerk. Geen landelijk verbod', vindt Grapperhaus.

Complex en onoverzichtelijk

Her vuurwerkverbod overlaten aan gemeenten leidt tot een complexe en onoverzichtelijke situatie, bovendien krijg je te maken met 'vuurwerktoerisme'. Theo Weterings, voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid en burgemeester van Tilburg: 'Waar mag je (nog) wel knallen en waar niet? Mensen gaan op zoek naar (buur)gemeenten waar ze wel knalvuurwerk mogen afsteken: daar loop je dus risico op extra overlast, het probleem los je hiermee niet op.'

Focus: illegaal vuurwerk

De focus moet volgens gemeenten vooral liggen op de aanpak van illegaal vuurwerk. Dat liet de VNG onlangs nog weten in reactie op het rapport 'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Algeheel verbod

Grote en kleine(re) gemeenten denken verschillend over de noodzaak en handhaafbaarheid van een algeheel verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Ze zijn het erover eens dat zo'n verbod in ieder geval landelijk geregeld moet worden. En bij een dergelijke aanscherping van beleid moet aandacht zijn voor voldoende handhavingscapaciteit: verbieden zonder handhaven is immers zinloos. Als er een verbod komt dan in ieder geval landelijk.

Vuurwerkvrije zones: in overleg

Alle gemeenten zijn overigens ook voorstander van extra mogelijkheden tot het instellen van vuurwerkvrije zones (bijvoorbeeld in het centrum of in de buurt van een verzorgingstehuis): dat blijkt een nuttig instrument. Beslissingen van de ene gemeente hebben gevolgen voor de andere - denk vooral aan de beschikbare handhavingscapaciteit – daarover zal dus altijd regionaal overleg moeten plaatsvinden. De VNG gaat hierover met de minister in gesprek.

Meer informatie