De verbinding tussen beleid, praktijk en onderzoek wordt gelegd in de Werkplaatsen Sociaal Domein. Zij bepalen samen met regionale partners en netwerken de regionale agenda voor onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondersteuning. Op 22 november vieren de Werkplaatsen Sociaal Domein hun 10-jarig bestaan.

De werkplaatsen proberen antwoord te geven op regionale vraagstukken in het sociale domein. Denk hierbij aan eigen regie van inwoners, jeugdhulp, wijkgericht werken en sociale teams. Gemeenten zijn samen met de lectoren van Hogescholen trekkers van de Werkplaatsen. 

Aandacht voor onderzoek

Bert Wienen, lid van de VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, spreekt tijdens het Jubileumcongres op 22 november over de relatie tussen werkplaatsen en de gemeenten. "Ik hoop dat wethouders en ambtenaren meer aandacht hebben voor onderzoek binnen het sociaal domein. Daarnaast zie ik graag dat onderzoekers meer inzicht krijgen in de belangen die gemeenten hebben bij de resultaten van onderzoek, om op die manier alle veranderingen in het sociaal domein zo goed mogelijk te laten verlopen. Uiteindelijk is dat waar de inwoners van de gemeenten, jongeren en kinderen ook recht op hebben".

Ik gun professionals de tijd en ruimte om met een afstand naar hun werk te kijken’

Jubileumcongres

Het thema van het jubileumcongres is 'De sociale idealen van gemeenten'. De Werkplaatsen Sociaal Domein willen graag hun 10-jarig bestaan met u vieren op 22 november 2018 in de Geertekerk in Utrecht. Hoe zijn gemeenten aan de slag gegaan met integraal werken, inclusief samenleven en het centraal stellen van bewoners? Er wordt kritisch teruggekeken, maar de blik gaat ook zeker naar de toekomst.

Meer informatie