Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor het verbetertraject 'Samenwerken aan een betere toegang sociaal domein'. In het traject werken gemeenten aan verbeteropgaven en wisselen ze regionaal en landelijk kennis en ervaringen uit.

Gemeenten zijn inmiddels 5 jaar verantwoordelijk voor de omvangrijke taken op het gebied van de (langdurige) ondersteuning en zorg aan inwoners thuis. Hoewel er al veel goed gaat, kan het zijn dat de uitvoering op een aantal thema’s beter kan. In het traject Samenwerken aan betere toegang kiest u zelf uw verbeteropgaven. 

Het traject 

In het traject werkt u actief samen met inwoners, cliënten en relevante stakeholders. Met collega-gemeenten wisselt u kennis en ervaringen uit. Experts zorgen voor de meest actuele wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis. Ook ontvangt u tools en inzichten om uw verbeteropgave in de toegang te kunnen monitoren en vorderingen daarmee inzichtelijk te maken. De intensiteit en doorlooptijd van het traject sluit aan bij uw mogelijkheden en wensen.

Interesse?

Op deze pagina vindt u veel meer informatie over het traject. Wilt u nog meer weten? Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie. Via beide pagina's kunt u zich aanmelden. De eerste tranche met deelnemende gemeenten start half oktober. Aanmelden kan tot en met 1 oktober.

Meer informatie