Al langere tijd laten cliënten en hun organisaties weten dat er knelpunten zijn bij de verstrekking van hulpmiddelen, de Nationale Ombudsman vroeg vorig jaar ook aandacht voor de problemen. De VNG start een Verbeteragenda Wmo-hulpmiddelen en roept gemeenten op om mee te doen.

Het ministerie van VWS richtte naar aanleiding van de signalen van cliënten een landelijk actieteam op dat een normenkader en een actieplan hulpmiddelen heeft ontwikkeld. Meer dan 50 betrokken partijen hebben erover meegedacht. Vervolgens is een bestuurlijke tafel ingericht waaraan deelnemen: de VNG, VWS, ZN, Firevaned, Ieder(in), de Patiëntenfederatie, Per Saldo, het UWV en Revalidatie Nederland. Deze bestuurlijke tafel stelde het normenkader en het actieplan op 31 januari vast.

Werkgroepen aan de slag met actieplannen

Het ontwikkelen van een landelijk normenkader en een actieplan is een eerste stap, de betrokken partijen zullen lokaal en regionaal aan de slag moeten om de verbeteringen te bereiken. Het proces van inkoop, toegang, toekenning, levering en onderhoud vindt immers lokaal en regionaal plaats. Om te beginnen wil de VNG werkgroepen inrichten die aan de slag gaan met de actiepunten. De deelnemers bestaan in ieder geval uit vertegenwoordigers van gemeenten en leveranciers en, afhankelijk van de opdracht, vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en andere betrokken partijen.

Oproep aan gemeenten

De VNG roept gemeenten op om zich te melden om actief mee te werken aan de Verbeteragenda hulpmiddelen. U kunt zich aanmelden:

  • als trekker van een werkgroep
  • als deelnemer een werkgroep
  • voor het beschikbaar stellen van casuïstiek, die leerzaam en stimulerend is voor de gemeentelijke praktijk
  • om te denken aan de verdere invulling van de verbeteragenda hulpmiddelen

Meld u aan door een mail te sturen aan Etienne Schoenmakers, de projectleider van de Verbeteragenda Wmo-hulpmiddelen: Etienne.Schoenmakers@VNG.nl

VNG-project Verbeteragenda Wmo-hulpmiddelen

We zijn 1 juni gestart met het project Verbeteragenda Wmo-hulpmiddelen dat tot doel heeft het normenkader en het actieplan bij gemeenten onder de aandacht te brengen, de actiepunten nader uit te werken en in de praktijk te realiseren. Het project heeft een looptijd van 1 jaar, aan het eind wordt een steekproef gehouden om na te gaan of het project merkbare verbeteringen voor cliënten heeft opgeleverd.

Meer informatie

bijlagen: