Gemeenten worden met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Om overzicht te bieden van de verantwoordelijkheden die u als gemeente met deze taak krijgt is er een infographic ontwikkeld.

infographic leerbaarheidstoets klein

 

 

 

 

NB: Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

De stappen die een gemeente neemt bij de plaatsing van een inburgeringsplichtige in een gemeente, zijn uitgewerkt in een stappenplan. Ook is hier verdere informatie te vinden over de toetsbegeleider, die verantwoordelijk is voor de afname van de leerbaarheidstoets.

De infographic komt voort uit reeds bestaande producten, zoals de Q&A.

Eisen aan devices

Er is meer duidelijkheid over de eisen die worden gesteld aan de devices, nodig voor het afnemen van de leerbaarheidstoets. Dat leest u op bijgaande pagina

Inschrijven toetsbegeleider

We herinneren u aan de inschrijving voor de training voor toetsbegeleider. Het is van belang dat de gecertificeerde toetsbegeleider vanaf 1 januari aan de slag kan.

Nieuwe wet

Samen met DUO, het ministerie van SZW en het COA ondersteunen Divosa en de VNG gemeenten in de voorbereidingen en implementatie van de Wet inburgering 2021 die op 1 januari 2022 in werking treedt. In het nieuwe stelsel ligt de regie op inburgering bij gemeenten. Het doel is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving.

Meer informatie

Zie ook: