Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. Dinsdag 23 april gaat de aanvraagtijd voor de eerste tranche open.

De indientermijn van het aanvraagtijdvak voor deze eerste tranche staat open van 23 april vanaf 9.00 uur t/m 31 mei 17:00 uur. Dit aanvraagtijdvak geldt voor:

  • cofinanciering voor een evaluatieonderzoek van een lopend initiatief
  • pilotthema Brede intake/Persoonlijk Inburgeringplan (PIP)
  • pilotthema vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten
  • pilotthema duale trajecten (tevens duale trajecten voor kwetsbare groepen)

Meer informatie

Alle informatie over het pilotprogramma en de aanvraagformulieren staan op de website Uitvoering Van Beleid van het ministerie van SZW.