Minder files maar niet minder mobiliteit, dat is een belangrijke uitkomst van het PBL-onderzoek naar de gevolgen van thuiswerken. Nu is dus het moment om als rijk, provincies en gemeenten gezamenlijk stappen te zetten en elkaar te ondersteunen bij het verminderen, veranderen en verduurzamen van mobiliteit.

Het PBL concludeert in zijn rapport ‘Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit’ dat veruit de grootste impact ligt op het vlak van mobiliteit. Naar verwachting heeft thuiswerken minder gevolgen voor werken en wonen. Door de coronamaatregelen hebben veel Nederlanders al vanuit huis gewerkt. Als wij hybride werken en thuiswerken vasthouden, leidt dit tot minder woon-werkverplaatsingen die veelal in de spits plaatsvinden. Daardoor ontstaan veel minder files. Tegelijkertijd stijgen de niet-werkgerelateerde verplaatsingen, bijvoorbeeld voor recreatie en winkelen, en is het mogelijk dat werknemers verder van hun werk gaan wonen. 

Als gemeenten zijn wij blij te zien dat hybride werken en thuiswerken inderdaad tot minder woon-werkverkeer leiden. Doordat onze infrastructuur gebouwd is om de piekbelastingen aan te kunnen, is dit een mooie kans om investeringen in auto-infrastructuur opnieuw te analyseren en overwegen. Dit wordt ook in het PBL-rapport expliciet benoemd. Daarbij is het van belang nu vragen te stellen zoals: Zijn de investeringen zoals ze nu gepland zijn inderdaad noodzakelijk? Of is het bijvoorbeeld beter om (ook) te investeren in betere fietsinfrastructuur en het openbaar vervoer? 

Duurzame alternatieven

Meer verplaatsingen te voet of op de fiets zijn namelijk niet alleen goed voor het milieu (minder CO2-uitstoot, geluid etcetera), maar ook voor de gezondheid en leefbaarheid. Daarbij is het wel belangrijk dat er voldoende duurzame alternatieven beschikbaar zijn om de groei aan verplaatsingen buiten de spits ook te voet, op de fiets, in het OV of de deelauto te laten plaatsvinden. Dit past in de VNG-inzet op het verminderen (thuiswerken), veranderen (meer lopen, fietsen, OV, deelvervoer) en verduurzamen (elektrische voertuigen) van mobiliteit. 

Nu is het daarom van belang om de voordelen van thuiswerken vast te houden en afspraken te maken om de positieve effecten uit coronatijd vast te houden. Deze afspraken kunnen gemeenten zelf met hun eigen werknemers maken, maar ook bijvoorbeeld met bedrijven via de werkgeversaanpak. Daarnaast kunnen (rijks)investeringen in auto-infrastructuur opnieuw overwogen worden. Laten we hierin als 1 overheid stappen zetten. 

Meer informatie