Minister Arie Slob (onderwijs) heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingesteld in verband met de verspreiding van het coronavirus. Doekle Terpstra is voorzitter van het LCVS. Daarnaast zijn ook PO-Raad, VO-raad, GGD-GHOR en de VNG deel van het coördinatieteam. 

Vanuit de VNG neemt Leon Meijer deel aan het coördinatieteam. Het LCVS is ingericht om uiterlijk 1 oktober een landelijk beeld te krijgen rondom de ventilatie op scholen en om scholen te ondersteunen en expertise te bundelen.

Geen actieve rol voor gemeenten

Het LCVS heeft 3 september de aankondiging van de uitvraag naar de ventilatie op scholen in het primair en voortgezet onderwijs naar schoolbesturen verstuurd. Schoolbesturen worden via de PO-Raad en VO-raad hiervoor benaderd. Om te voorkomen dat scholen van verschillende kanten bevraagd worden over de ventilatie, ziet het LCVS geen actieve rol vanuit gemeenten bij deze uitvraag.

Gespreksleidraad voor schoolbesturen

Het LCVS volgt het RIVM: scholenbouw moet voldoen aan het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen. Er wordt ook een alternatieve manier aangereikt om in beeld te brengen of schoolgebouwen hieraan voldoen. Voor schoolbesturen is daarom een gespreksleidraad/vragenlijst te downloaden op www.weeropschool.nl.

Meer informatie