De verzekeringsmarkt verhardt. Het aantal verzekeraars neemt af, de premies stijgen en de dekkingen verminderen. Wat kunnen gemeenten en veiligheidsregio’s daar tegenoverstellen? De veiligheidsregio’s en VNG Risicobeheer gaan samenwerken om dit te onderzoeken.

Dekking van het risico op ongevallen is van belang voor  veiligheidsregio’s waarvan de brandweer onderdeel uitmaakt.  De 25 veiligheidsregio’s zijn een project gestart om een oplossing te vinden voor de financiering van het ongevallenrisico en het inrichten van de verzekeringsfunctie. In de veiligheidsregio’s is hiervoor vaak geen formatie of specifieke kennis beschikbaar. 

Samenwerking

De veiligheidsregio’s werken in het project samen met VNG Risicobeheer. ‘Het initiatief van de veiligheidsregio’s is interessant voor gemeenten,’ zegt directeur Chris Ravensbergen. Wim Kleinhuis, portefeuillehouder Bedrijfsvoering Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV) voegt eraan toe dat de samenwerking met de VNG past in de lijn van meer samen optrekken. ‘Ook tussen de veiligheidsregio’s onderling. We hebben elkaar hard nodig.’ 

Bijdrage VNG Risicobeheer

VNG Risicobeheer zet zijn netwerk en expertise in om met verzekeraars de mogelijkheden te onderzoeken voor het afdekken van het ongevallenrisico. Ook biedt VNG Risicobeheer ondersteuning bij plannen om te komen tot een samenwerkingsverband. Het doel is hiermee de onderlinge risico’s te financieren.  Mogelijk kan ook een deel van de structurele schadelast gezamenlijk worden gedragen. De verwachting is verder dat samen inkopen van het verzekerbare deel een gunstig effect heeft op de premie. 

Kansen voor gemeenten

VNG Risicobeheer wil de opgedane kennis en ervaring inzetten voor gemeenten. Bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan over een gezamenlijke aanpak van risico’s.