Illegaal vuurwerk blijft het grootste probleem rond de viering van de jaarwisseling: daar moet de focus op liggen bij de inzet van het Rijk. Daarnaast kan het Rijk gemeenten verder helpen met de aanpak van overlast.

Dat schrijft de VNG in een brief aan minister Ollongren (BZK) in reactie op het rapport 'Veiligheidsrisico's jaarwisseling' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. (Zie voor onze brief en het rapport onderaan dit bericht.)

Volwaardige plek

De aanpak van geweld en overlast rond de jaarwisseling heeft al een volwaardige plek in het veiligheidsbeleid van gemeenten. Mede daardoor is de schade en overlast de afgelopen jaren afgenomen. De aanbevelingen van de Onderzoeksraad ondersteunen de richting die gemeenten hebben gekozen in hun veiligheidsbeleid. Voor een aantal cruciale randvoorwaarden, waaronder een stevige aanpak van illegaal vuurwerk, is landelijke inzet nodig.

Hoe het Rijk kan helpen

De VNG ziet een aantal punten waarop het Rijk gemeenten verder kan helpen:

  • Meer mogelijkheden/criteria voor gemeenten om te bepalen waar vuurwerk wel en niet mag worden afgestoken. De overlast verschilt per regio, dat vraagt om differentiatie voor bijvoorbeeld het instellen van vuurwerkvrije zones.
  • Hoewel differentiatie gewenst is, kunnen¬†beslissingen van de ene gemeente gevolgen hebben voor de andere, met name voor de beschikbare handhavingscapaciteit, daar zal dus altijd regionaal overleg over moeten plaatsvinden.
  • Een algeheel verbod op bepaalde soorten vuurwerk (zoals knalvuurwerk of vuurpijlen) is alleen effectief op landelijk niveau.
  • Bij de aanscherping van beleid moet aandacht zijn voor voldoende handhavingscapaciteit, verbieden zonder handhaven is zinloos.

Aanbevelingen 

De Onderzoeksraad doet twee specifieke aanbevelingen aan de VNG/gemeenten:

  • Benader oud en nieuw als een evenement, met een sterker georganiseerd karakter, en met voorwaarden verbonden aan activiteiten/evenementen. Stimuleer en ondersteun burgers bij het organiseren van activiteiten.
  • Evalueer maatregelen op effectiviteit en maak gebruik van elkaars ervaringen en goede voorbeelden.

Het is al een vast onderdeel van gemeentelijk beleid om het feestelijk karakter van de jaarwisseling te stimuleren, via ondersteuning van burgerparticipatie en/of evenementen zoals aftelfeesten. Gemeenten investeren veel in preventie, voorlichting en flankerend beleid.

De VNG faciliteert gemeenten daar waar nodig en zal in partnerschap met het Rijk haar bijdrage leveren aan de opgave om excessen rond de viering van de jaarwisseling terug te dringen.

Vervolg

Het kabinet werkt aan een pakket maatregelen om de incidenten rond de jaarwisseling terug te dringen. De VNG wacht dat af en zal de maatregelen beoordelen aan de hand van onze uitgangspunten.

Meer informatie