‘Lokaal’ en ‘mondiaal’ zijn door de coronacrisis nóg dichter bij elkaar gekomen. De Global Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, bieden een gezamenlijk kompas voor oplossingen. Dat was de rode draad in de drukbezochte en inspirerende online Global Goals Gemeenten Meet-up op donderdag 11 maart.

Balans sociaal, fysiek en economisch

‘Gemeenten hebben de opdracht te zoeken naar de balans tussen de sociale, fysieke en economische aspecten van duurzaamheid’, zo gaf VNG-voorzitter Jan van Zanen mee in zijn welkomstwoord. ‘En de Global Goals geven ons de perfecte kapstok daarvoor.’

In een videoboodschap legde staatssecretaris Mona Keijzer diezelfde verbinding voor het bedrijfsleven. Daarmee gaf ze de aftrap voor de City Deal Impact Ondernemen, waarin gemeenten, provincies, bedrijfsleven en financiële instellingen ondernemen met een positieve maatschappelijke impact willen bevorderen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De verbinding lokaal, nationaal, internationaal kwam goed naar voren in de dialoog tussen Wobine Buijs (burgemeester van Oss), Carlos Berrozpe García (Europese Commissie), en Emilia Saíz (UCLG). Alle drie benadrukten het belang van lokale overheden voor het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen. En die doelen zijn méér dan streefcijfers, ze drukken gemeenschappelijke waarden uit. Daarom kan dit binnen een overheid, of het nu een gemeente, een nationale overheid of de EU is, ook niet het domein zijn van 1 bestuurder. Berrozpe García benadrukte dat elke EU-commissaris de speciale opdracht heeft om op zijn of haar terrein actief bij te dragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Deelsessies

In meerdere deelsessies gingen de ruim 250 deelnemers dieper in op onder meer de link met lokale inclusie, de verbinding met duurzaam economisch herstel en met lokale democratie, de samenwerking tussen gemeenten en het onderwijsveld, en tussen gemeenten en de brede maatschappelijke beweging.

1 sessie was specifiek voor gemeentebestuurders. Ook daarin was ‘verankering’ een sleutelwoord: verankering van de integrale duurzaamheidsagenda in de VNG-structuren, in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar, en in de college- en coalitieakkoorden erna.

Meer informatie