Als uw gemeente over 2017 grote(re) tekorten heeft opgelopen op het budget voor de bijstandslasten komt u in aanmerking voor de Vangnetuitkering Participatiewet. Wat zijn de voorwaarden, en wat is de de procedure en de rol van de gemeenteraad hierbij? We leggen het uit in een notitie voor raadsleden.

Het doel van het de Vangnetuitkering is financiële risico’s die gemeenten lopen bij het uitvoeren van de Participatiewet te beperken.

Maatregelen tot tekortreductie

Het college van B en W moet in de aanvraag verklaren 'dat het maatregelen heeft getroffen om te komen tot tekortreductie'. Deze verklaring moet de instemming hebben van de raad. In de notitie gaan we onder meer in op de punten die de aandacht van de gemeenteraad. 

Meer informatie