Inwoners willen dat de grote maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt en ze kijken dan terecht naar ons als eerste vertegenwoordigers van de overheid.’ VNG-voorzitter Jan van Zanen roept daarom op tot gelijkwaardige samenwerking met het Rijk, in plaats van gesteggel over geld en structuren.

Van Zanen sprak vanmiddag tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG. Hij stipte aan dat ministers steeds weer voorstellen doen die gemeenten in een bepaalde richting dwingen. ‘Maar gemeenten zijn medeoverheid. We hebben eigen beleidsvrijheid en verdienen daarvoor de randvoorwaarden in wet- en regelgeving en voldoende middelen.’

jan van zanen tijdens zijn toespraak

foto: Corne Houwaard

Wil om er samen uit te komen

Van Zanen constateert dat vakministers de problemen van gemeenten veelal erkennen. ‘De wil om er samen uit te komen is er zeker. Maar vervolgens lijken we steeds vast te lopen op het ministerie van Financiën. En verzanden we in discussies over structuren en centen.’

'Dat is niet de manier waarop Rijk en gemeenten met elkaar zouden moeten omgaan, aldus Van Zanen. Daarom dringt hij aan op een werkbare verdeling van verantwoordelijkheden.

Meer informatie