Beter aansluiten op de gemeentelijke markt als verzekeraar of schade-expert, hoe doet u dat? Het is een markt in beweging; integraal risicomanagement wordt in gemeenten in rap tempo een volwassen tak van sport. Het Schademagazine interviewde Edwin Toren van VNG Risicobeheer hierover.

Grote risico’s verzekeren, de kleine schades voor eigen rekening nemen. Dat is de beweging.

Toren betoogt in het artikel dat risicomanagement verder gaat dan verzekeren. 'De oude praktijk dat de verzekeringsportefeuille iets was dat je ‘erbij deed’ als gemeentelijk financial verdwijnt snel. De trend is dat lagere overheden gemeenten kritischer kijken naar hun verzekeringsportefeuille. De oude praktijk van veel verschillende polissen met een laag eigen risico in combinatie met een gelimiteerde uitkering, verschuift. Gemeenten maken de beweging naar het verzekeren van de grote risico’s, de kleine schades kunnen ze voor eigen rekening nemen.’ 

Samenwerking tussen gemeenten

Samenwerken voor gemeenten en voor de markt is volgens Toren voor alle partijen voordelig. VNG Risicobeheer speelt daarbij een verbindende rol. Door kennis te delen in onder meer het Risico Platform Overheden (RPO) en in de Expertgroep Verzekeringsmanagement Overheden (EVO). 

Resilience

Het stuk gaat ook over resilience. Dit is de weerbaarheid van de stad of de gemeente als geheel. Hoe flexibel is de organisatie? Hoe snel kan het bestuur en het netwerk van maatschappelijke organisaties inspelen op calamiteiten of grote veranderingen?

Meer informatie