In een reeks interviews verkennen we hoe de Zorg- en Veiligheidshuizen en de Veilig Thuis-organisaties elkaar (nog) meer kunnen versterken. Deze keer waren we te gast bij Veilig Thuis Kennmerland.

We spraken daar met directeur Wianne Brandt en Ilse Hofland, werkzaam als adviseur bij Veilig Thuis Kennemerland en projectleider van Veilig Thuis op de ZSM Noord Holland.

Gezinnen tijdig helpen

Brandt: 'We maken de slag van ‘productie’ om getalsmatig op orde te zijn naar ‘van betekenis zijn, waarbij gezinnen tijdig worden geholpen. Dat is een grote slag, maar wel een verandering die we stapsgewijs maken.' Hofland: 'Dit nieuwe handelingsprotocol is vervolgens vertaald naar onze eigen interne werkprocessen binnen Veilig Thuis Kennemerland. Het afgelopen jaar lag onze focus op het investeren in samenwerking met partners (...)' 

Meer informatie

Lees het interview met Wianne Brandt en Ilse Hofland:

Zie ook