De Alcoholwet bevat ten opzichte van de Drank- en Horecawet een aantal nieuwe onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen. De VNG verzond op 4 mei een ledenbrief met uitleg.

De nieuwe onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen, betreffen:

  • Het verhogen van de minimale vloeroppervlakte-eisen voor horeca- en slijtersbedrijven.
  • Het mogelijk maken voor slijters om proeverijen te organiseren.
  • Het eisen van de aanwezigheid van iemand met een diploma sociale hygiëne op een vervoermiddel waar bedrijfsmatig alcohol wordt geschonken, zoals een bierfiets.
  • Het aanwijzen van een alcoholoverlastgebied wanneer sprake is van ernstige overlast of verstoring van de openbare orde.

Publicatie Alcoholwet en Alcoholbesluit

De tekst van de Alcoholwet is op 28 januari 2021 in het Staatsblad gepubliceerd (zie onderaan dit bericht). Het bijbehorende Alcoholbesluit verkeert in de afrondende fase. De wet treedt naar verwachting per 1 juli 2021 in werking. In bijlage 3 van de ledenbrief (onderaan dit bericht) staat meer informatie over de wijzigingen.

Gevolgen voor Model-APV en Modelverordening leges

De in de Model-APV opgenomen artikelen, voor zover relevant, en de daarbij behorende toelichting zijn technisch aangepast aan de Alcoholwet. Ook de Modelverordening leges wordt in die zin gewijzigd. Informatie daarover volgt.

Input gevraagd

Graag vernemen we van gemeenten of en welke onderdelen waarvoor de Alcoholwet een verordenende bevoegdheid gaat geven van essentieel belang zijn. Op basis van de reacties willen we bezien voor welke onderdelen een bepaling in onze Model-APV gewenst is. Geef uw inbreng door aan het Informatiecentrum van de VNG: tel. 070 – 373 83 93 of e-mail: info@vng.nl.

Meer informatie