Bij het zesde Cao-overleg Gemeenten op vrijdag 12 april zijn de vakbonden weggelopen. Op dat moment lag op tafel het bod van een salarisverhoging van 4,9%. Dat was voor de vakbonden niet genoeg: zij willen een salarisverhoging van 6,5% en een minder-werkenregeling voor 60-plussers.

 De VNG betreurt de situatie, omdat er een goede kans ligt om een goede cao af te sluiten.

Harmonisatie bovenwettelijk verlof

Belangrijk discussiepunt in de onderhandelingen is de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof. Op dit moment zijn er verschillende regelingen tussen, maar ook binnen gemeenten. Dit houdt in dat het bovenwettelijk verlof tussen collega’s verschilt. De VNG wil dat het bovenwettelijk verlof voor alle medewerkers gelijk wordt. De vakbonden willen dat 60-plussers het recht krijgen om twee dagen per week minder te werken.

Fors hogere looneis

De deeltijd-vut voor 60-plussers hoeft van de vakbonden niet door te gaan, als de werkgevers én hun wens om het bovenwettelijk verlof te harmoniseren opgeven én een extra loonsverhoging afspreken. De vakbonden komen dan uit op een salarisverhoging van 7,25% over twee jaar. Dat is een fors hogere looneis ten opzichte van de inflatie en overige cao’s. Na een volgend tegenbod van de VNG beëindigden de vakbonden het overleg.

Teleurgesteld

De VNG is teleurgesteld maar eigenlijk ook wel verrast. Gemeentelijke werkgevers willen graag - en liefst ook snel - goede arbeidsvoorwaarden afspreken voor alle medewerkers, waaronder een goede loonafspraak. Het is duidelijk dat partijen het overleg ingaan met verschillende verwachtingen, maar de VNG is bereid om daarvoor forse stappen richting de vakbonden te maken. Als de vakbonden dat ook doen, is er kans op een goede cao. Het is dan zonde om het midden in het overleg op te geven.

De VNG roept de vakbonden dan ook op om snel naar de overlegtafel terug te komen en het gesprek te vervolgen.