UWV en VNG werken aan verbeteringen van de systemen voor de registratie van werkzoekenden en vacatures van het UWV.

Binnen het sociaal domein (gericht op werk) gebruiken gemeenten - van heel beperkt tot heel intensief -  de UWV systemen, Sonar en WBS. Deze applicaties gebruiken gemeenten en UWV om klanten te koppelen aan werkgevers. In het kader van de modernisering van de ketensamenwerking van UWV en gemeenten binnen het Werkdomein is de VNG bezig om de huidige situatie te beoordelen en te kijken naar verbeteringen. 

AVG en privacy

UWV heeft een basisniveau van AVG-compliancy maar ziet tegelijkertijd veel ruimte voor verdere verbetering. UWV is momenteel druk bezig met het verbeteren van Sonar op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. De gesprekken die momenteel lopen tussen UWV en de VNG betreffen de verbetermaatregelen die UWV treft en die relevant zijn voor gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan verbeterslagen met betrekking tot de autorisaties voor Sonar. Hierdoor kunnen gemeenten nog beter hun eigen verantwoordelijkheid invullen. 

Audit

Om zorgvuldig na te gaan wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de informatiebeveiliging en privacy bij Sonar/ WBS en inzicht te krijgen in welke aanvullende verbetermaatregelen nodig zijn, laat UWV een externe audit uitvoeren. De VNG wordt hierin meegenomen en heeft al verschillende punten meegegeven om op te nemen in de externe audit. De verwachting is dat deze externe audit voor het eind van het jaar is afgerond. 

Informatievoorziening

De VNG blijft met UWV in gesprek over de bovenstaande ontwikkelingen. Mochten hier relevante zaken uit komen die gemeenten raken dan informeert de VNG haar leden hierover. Gemeenten kunnen wel zelf al maatregelen treffen die binnen hun eigen verantwoordelijkheden vallen. Denk aan het goed inrichten van de eigen gemeentelijke administratieve organisatie, waaronder een actueel autorisatiebeheer, of andere zaken die ten goede komen van een zorgvuldige en rechtmatige gegevensverwerking.