Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ van de VNG, ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie staat gepland voor maart 2020. De voorbeelden en instrumenten richten zich op preventie. Staat uw praktijkvoorbeeld dan in de schijnwerpers?

De komende tijd stellen de VNG, ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie een programma samen met inspirerende sprekers en workshops waarin de praktijkvoorbeelden worden uitgelicht.

Uw praktijkvoorbeeld

Blinkt uw gemeente uit in het werken aan maatschappelijke vraagstukken op basis van onderbouwde kennis en wilt u tijdens het congres vertellen over de aanpak? Mail uw contactgegevens naar Brigitte Linnenbank: b.linnenbank@movisie.nl. Eind augustus ontvangt u een formulier waarmee u het praktijkvoorbeeld kunt indienen en meer informatie over de selectieprocedure.

Rode draad congres

Doen wat werkt is niet alleen een uitvoeringsvraagstuk, maar juist ook een sturings- en financieel-organisatorisch vraagstuk. Zowel gemeenten, organisaties en professionals als cliënten, inwoners en zorgverzekeraars vervullen een rol. Hoe je deze samenwerking vormgeeft, is de rode draad van het congres.

Vraagstukken uit het brede sociale domein komen aan bod, denk aan:

  • Het voorkomen van eenzaamheid
  • het samenleven in superdiverse wijken
  • toegankelijkheid van zorg en welzijn
  • de vermaatschappelijking van de zorg
  • jeugdzorg
  • langer thuis wonen van ouderen
  • participatie van mensen met een beperking.

Alle voorbeelden zijn gebaseerd op onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis.

Twee congressen in Noord- en Zuid-Nederland

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ vindt in maart 2020 plaats in Noord-Nederland en ook het zuiden van het land. De data en de locaties zijn vanaf 1 september bekend. Vanaf 1 november is het programma gevuld en kunt u zich aanmelden.

Het congres is een vervolg op ‘Samen sturen op doen wat werkt’ van 1 januari 2019 en de PraktijkVoorbeeldenParade. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ bouwt op deze initiatieven voort.