Gemeenten hebben veel keuzevrijheid bij het maken van het omgevingsplan. De online tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’ helpt om deze keuzes te maken. De online tool is op basis van nieuwe inzichten en feedback van gemeenten uitgebreid en aangevuld.

In de online tool 'ontwerpvragen omgevingsplan' worden omgevingsplanmakers stap voor stap meegenomen door een aantal keuzes. Aan het einde van elke stap is te zien of er een regel gesteld moet worden in het omgevingsplan of niet. Als er een regel gesteld moet worden, dan worden voorbeeldregels gegeven. Ook wordt aangegeven in welk deel van het omgevingsplan de regel gesteld moet worden.

Update, inleiding en handleiding

We hebben de tool niet alleen een update gegeven. Er is nu ook een handleiding beschikbaar om u op weg te helpen. Deze geeft inzicht in de systematiek van de tool en de relatie met onder andere het het casco, de staalkaarten en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 

Daarnaast is er een handleiding, waarin wordt toegelicht hoe u een (wijziging van het) omgevingsplan kunt opstellen. Hier wordt in de tool ook regelmatig naar verwezen. 

De online tool wordt in de tijd nog verder doorontwikkeld. 

Meer informatie