In de gewijzigde Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is een aantal eerdere wetswijzigingen verwerkt, zoals de profielen van het VMBO en de aanpassing van de categorieën in het speciaal onderwijs. Ook zijn de nieuwe normbedragen voor onderwijshuisvesting opgenomen.

Dat laat de VNG weten in een ledenbrief waarin ook andere ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting aan bod komen, namelijk:

  • Indexatie normbedragen: Naast de jaarlijkse indexatie is een ophoging van de normbedragen nodig in verband met bouwbesluit-eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen die vanaf 1 januari 2021 gelden.
  • Investering in ventilatie scholen: Naar aanleiding van het eindrapport van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen stelt minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media € 360 miljoen ter beschikking. Met dit bedrag als 30% cofinanciering kunnen gemeenten en schoolbesturen investeren in het verbeteren van het binnenklimaat in schoolgebouwen.
  • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs: Er komt een wettelijke verplichting aan voor gemeenten: het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (hierna: IHP). De VNG, PO-Raad (primair onderwijs) en VO-raad (voortgezet onderwijs) komen met een handreiking voor het opstellen van een IHP.
  • Lobby voor investering in Onderwijshuisvesting: routekaart PO/VO: In het kader van het klimaatakkoord heeft de VNG samen met de PO-Raad en de VO-raad een routekaart opgesteld. Deze routekaart is de onderlegger voor een structurele aanpak van de kwaliteit en energieprestaties in de onderwijshuisvesting.

Meer informatie