Voor pgb-houders die extra kosten maken door de coronacrisisis is er een mogelijkheid om versneld extra budget aan te vragen bij de gemeente, onder de noemer Extra Kosten Corona (EKC). We informeerden u hier al over in ons bericht van 1 mei over de registratieformulieren niet-geleverde pgb-zorg.

Inmiddels zijn in het aanvraagformulier EKC enkele tekstuele wijzigingen aangebracht en twee extra invulkaders voor toelichting toegevoegd. Daarnaast zijn er twee wijzigingen in de procesbeschrijving gemaakt. Doel daarvan is vooral om onduidelijkheid met oog op het vervolgtraject meerkosten te voorkomen.

De wijzigingen in de procesbeschrijving EKC betreffen:

  • De laatste alinea is naar voren gehaald.
  • De volgende zin is toegevoegd:¬†Welke meerkosten gemeenten als gevolg van corona vergoeden bepalen zij zelf, dit geeft echter geen garantie voor de compensatie van meerkosten vanuit het Rijk.

Compensatie kosten

De gesprekken over compensatie van de kosten voor gemeenten zijn onderdeel van de gesprekken tussen het ministerie van VWS en de VNG over uitwerking van de maatregelen voor de zorg in natura.

Meer informatie

Hieronder de procesbeschrijving en het aanvraagformulier. 

Deze uitgangspunten hebben betrekking op de algemene handelswijze van gemeenten als het gaat om omgang met financiering tijdens de corona-periode. Uiteraard zullen gemeenten per inwoner maatwerk toepassen bij de beoordeling van de aanvragen. We gaan ervan uit dat gemeenten als dat nodig is (en waar mogelijk) de in verband met corona aangepaste afspraken tot 1 juli ambtshalve zullen verlengen.

Zie ook