Voor sommige inwoners is het dragen of opzetten van een mondkapje onmogelijk vanwege een (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte. Voor andere inwoners heeft een mondkapje tot gevolg dat zij niet meer met hun omgeving kunnen communiceren of ernstig ontregeld raken.

Daarom zijn er enkele uitzonderingen op het dringend advies tot mondkapjesgebruik in openbare binnenruimtes. De betreffende inwoners kunnen desgevraagd mondeling toelichting geven om aan te tonen dat zij onder de uitzondering vallen. Het is belangrijk dat inwoners, gemeenten en ondernemers hiervan op de hoogte zijn. Winkeliers en andere mensen die belast zijn met de handhaving op publieke binnenruimtes worden geacht soepel om te gaan met deze groep mensen met zichtbare of onzichtbare beperkingen.

Voor wie geldt de uitzondering?

Het dringende advies om in de publieke binnenruimte een mondkapje te dragen, geldt ook voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Een uitzondering geldt voor:

  • Mensen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten en die daarvan ernstig ontregeld raken.
  • Mensen die iemand spreken of assisteren die vanwege een auditieve beperking moeten kunnen liplezen of vanwege een verstandelijke of communicatieve beperking afhankelijk is van non-verbale visuele signalen.
  • Begeleiders van mensen met een beperking als de persoon met de beperking door de interactie/begeleiding door iemand met een mondkapje ernstig ontregeld raakt.

Is een schriftelijk bewijs nodig?

Er is geen schriftelijk bewijs nodig om aan te tonen dat je niet in staat bent een mondkapje te dragen in verband met een beperking of chronische ziekte. Mocht gevraagd worden een mondkapje te dragen dan volstaat een mondelinge toelichting als mensen in staat zijn deze te geven. Mensen die dat willen, kunnen er wel zelf voor kiezen een kaartje met een toelichting mee te nemen. Voorbeelden daarvan komen beschikbaar op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over deze uitzondering zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid: