De VNG inventariseerde duurzame alternatieven in lokale heffingen. In vervolg op deze inventarisatie hebben we de rioolheffing nader uitgewerkt. Eerder publiceerden wij al de nadere uitwerking van de legesheffing en de parkeerbelastingen.

Het doel van de inventarisatie is een inzicht bieden in welke duurzame financiële prikkels op korte termijn aan de verordeningen kunnen worden toegevoegd, het in beeld brengen van andere duurzame prikkels en in kaart brengen welke stappen we op langere termijn moeten nemen.

Rioolheffing

De rioolheffing kent fiscaal-juridisch ruime mogelijkheden voor duurzame alternatieven. De keuze van de belastingplichtige, de maatstaf waarnaar wordt geheven en de wijze waarop de tarieven worden vormgegeven zijn allemaal vormvrij. Met name de praktische uitvoering van de duurzame rioolheffing is een punt van aandacht. In deze uitwerking staan meerdere duurzaamheidsdoelen en de daarbij horende prikkels.

Meer informatie

Hieronder vindt u de drie uitwerkingen van de duurzame alternatieven verordeningen lokale heffingen en de VNG-inventarisatie.