De VNG inventariseerde duurzame alternatieven in lokale heffingen. In vervolg op deze inventarisatie hebben we de onroerende-zaakbelastingen (OZB) nader uitgewerkt. Eerder publiceerden wij al de nadere uitwerkingen van de legesheffing, de parkeerbelastingen en de rioolheffing.

Het doel van de inventarisatie is een inzicht bieden in welke duurzame financiƫle prikkels op korte termijn aan de verordeningen kunnen worden toegevoegd, het in beeld brengen van andere duurzame prikkels en in kaart brengen welke stappen we op langere termijn moeten nemen.

OZB

De wet geeft nu al de mogelijkheid om bij het bepalen van de heffingsgrondslag voor de OZB e waarde van een (deel van de) onroerende zaak buiten aanmerking te laten. Deze uitwerking is een eerste aanzet voor de discussie hoe om te gaan met duurzame investeringen en belastingheffing over onroerende zaken.

Een eventuele toekomstige landelijke regeling in combinatie met de ingewikkelde uitvoering betekent dat de VNG adviseert om niet op korte termijn tot een vrijstelling over te gaan.

Meer informatie

Hieronder vindt u de vier uitwerkingen (pdf's) van de duurzame alternatieven verordeningen lokale heffingen en de VNG-inventarisatie.