Hoe is het akkoord van de Cao Gemeenten 2019-2020 uitgewerkt? Dat vindt u in twee LOGA-brieven die 16 september zijn verzonden.

Uitwerking in CAR-UWO

In de eerste brief staat de uitwerking van het akkoord in de CAR-UWO. Gemeenten moeten de wijzigingen vaststellen die in 2019 ingaan. Dat zijn de verandering in de voorwaarden in de tegemoetkoming in de ziektekosten (1 januari 2019) en de salarisverhoging  per 1 oktober 2019. Hiernaast is er de eenmalige uitkering in 2019.

De CAR-UWO vervalt op 1 januari 2020, als de Wnra in werking treedt. De veiligheidsregio’s blijven ook na 1 januari 2020 onder de CAR-UWO vallen: zij moeten ook de wijzigingen vaststellen die in 2020 ingaan. Dat zijn de salarisverhogingen van 1 januari, 1 juli en 1 oktober 2020.

Uitwerking in Cao gemeenten

In de tweede brief staat de uitwerking van het akkoord in de Cao Gemeenten. Deze worden verwerkt in de Cao Gemeenten, die vanaf 1 januari 2020 geldt. Het gaat om de verandering in de voorwaarden voor de tegemoetkoming in de ziektekosten en de afspraken over de transitievergoeding. Voor de salarisverhogingen van 1 januari, 1 juli en 1 oktober 2020 verwijzen we naar de brief met CAR-UWO wijzigingen.

De tekst over de werkgeversbijdrage aan de vakbonden volgt later.