Om zowel de wijziging van de Wgs als de AMvB tot een succesvolle en effectief uitvoerbare wet voor gemeenten te maken, heeft de VNG in samenwerking met Divosa, NVVK, gemeenten en uitvoerende partijen een korte uitvoeringstoets gehouden.

Onze bevindingen beschrijven we in bijgaande brief. Deze succesvoorwaarden zijn aanvullend op de kanttekeningen die we eerder beschreven in de gezamenlijke bestuurlijke reactie van november.

Naar een succesvolle en effectieve uitvoering

Wij zijn voorstander van een adequate gegevensuitwisseling die helpt om problemen vroegtijdig te signaleren en zo het ontstaan van problematische schulden te voorkomen. Daarvoor zijn onderstaande succesvoorwaarden belangrijk:

  1. Behoud ruimte voor lokaal beleid bij het ontvangen, kwalificeren en verrijken van vroegsignalen
  2. Specificeer de typen vroegsignalen
  3. Stel een realistische termijn voor het plan van aanpak
  4. Zorg voor een integrale benadering van de schuldenproblematiek
  5. Beschikbaarheid van landelijke ICT-voorzieningen voor gegevensuitwisseling en de duidelijkheid van governance in de schuldenketen is nodig
  6. Zorg voor voldoende capaciteit en financiële middelen

Meer informatie