Minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister De Jonge (VWS) starten met de VNG als partner het programma Scheiden zonder Schade. Doel van het programma is om te voorkomen dat kinderen schade oplopen door scheiding van hun ouders. Het programma wordt de komende periode uitgewerkt.

Het programma is het vervolg op het verslag 'Scheiden.. en de kinderen dan? van André Rouvoet. Dit verslag bestaat uit 45 concrete acties die de ambitie Scheiden zonder Schade dichterbij moeten brengen. Het ontwikkelen van een scheidingsloket en een nieuwe scheidingsprocedure zijn onderdeel van de plannen.

Actielijnen

Op 9 mei hebben de ministers Dekker en De Jonge de plannen nader toegelicht in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief wordt benoemd met welke van de 45 acties wordt gestart. De voor gemeenten relevante actielijnen zijn:

  • Ontwikkelen en opstarten ouderschapsprogramma's: voor preventieve relatie-educatie
  • 'Scheidingsloket' bij de gemeenten: één plek waar ouders terecht kunnen die hebben besloten uit elkaar te gaan

Uitwerking

De komende periode wordt het programma verder uitgewerkt. De departementen en de VNG werken hiervoor nauw samen. Het zogenaamde scheidingsloket wordt de komende jaren ontwikkelend en uitgetest.

Meer informatie