De uitvoering van Lokale Preventieakkoorden krijgt een nieuwe impuls nu er voor 2021, 2022 en 2023 uitvoeringsbudget voor gemeenten beschikbaar komt. Gemeenten kunnen budget aanvragen als zij een lokaal of regionaal preventieakkoord hebben dat aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Het uitvoeringsbudget wordt beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (SPUK). De hoogte van het budget is afhankelijk van het inwoneraantal. Naar verwachting kan de aanvraag voor het jaar 2021 worden ingediend vanaf half januari 2021. De definitieve data worden in november bekendgemaakt bij de publicatie van de SPUK-regeling door het ministerie van VWS. 

Nog geen preventieakkoord?

Heeft uw gemeente nog geen preventieakkoord? Bij het opstellen hiervan kunt u voor ondersteuning terecht bij de VNG. U kunt bij dit ondersteuningsteam ook ondersteuningsbudget aanvragen.

Meer informatie