Er bestaan grote verschillen tussen gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Sommige gemeenten zijn er al geruime tijd intensief mee bezig, andere zijn er nog niet of nauwelijks mee begonnen. Succesfactoren zijn enthousiaste en betrokken bestuurders en het inzetten van ervaringsdeskundigen.

Dit blijkt uit de vijfde flitspeiling naar de uitvoering van het VN-verdrag Handicap door gemeenten. Movisie en de VNG peilen sinds 2018 jaarlijks hoe de gemeenten werk maken van de uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Knelpunten bij de uitvoering

Uit de peiling blijkt dat gemeenten knelpunten ervaren bij de uitvoering van het verdrag. 'Gebrek aan uitvoeringscapaciteit' wordt het meest genoemd. Gemeenten noemen ook als knelpunt dat op sommige terreinen landelijke wet- en regelgeving, of juist het ontbreken ervan, de uitvoering van het verdrag in de weg staat.

Meer informatie

Download het rapport over de flitspeiling en lees het bericht van Movisie